Appendix

bern_plattegrond

 • Bern
 • Lierop
 • Heeswijk
 • Antique map of the Kingdom of the Netherlands ±1830
 • Meierij of ‘s Hertogenbosch
 • Declaration of Belgium 1830
 • roadmap of Bern ±1975
 • roadmap of Bern, issued by the municipalty of Kerkwijk ±1975
 • Uithof
 • Gemeente Archief Leiden

Bern

bern_kerkwijk1

 • Bern

  Roadmap of Bern

  gehucht onder de gem. Herpt en Bern, nu Heusden, bekend door de voormalige Premonstratenser abdij, gesticht 1134 door den edelman Fulco van Berne. Deze abdij maakte zich verdienstelijk door gronden te ontginnen in de Meierij. De polder Bern ligt ten N. van de Bergse Maas;

 • de Abdij van Berne te Heeswijk; zie daar. Oorspronkelijk een uithof van ‘t klooster bij Heusden.

Bern

 • Hamlet in the municipality of Herpt and Bern, currently known as Heusden, known by the former Premonstrat Abbey, founded in 1134 by the nobleman Fulco van Berne. This abbey made itself useful by clearing lands in the “Meierij”.
 • Abbey Van Berne in Heeswijk; see there. Originally a secluded spot of the abbey nearby Heusden.

bern_kerkwijk

Meierij van ‘s Hertogenbosch
Tussen de Peel op de grens van Limburg en de Baronie van Breda; de minst vruchtbare helft van N. Brabant; zandgrond met landbouw en veeteelt; nog veel heide. Ontginningen, sedert de 12e eeuw ondernomen door de Norbertijnen of Witherenabdijen van Berne, Postel en Tongerlo. Daarnaast ontwikkelde zich de nijverheid: linnen en wol; weverijen te ‘s-Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Os, Geldrop, waaruit de groot-industrie is voortgekomen.

Meierij of ‘s Hertogenbosch
Between the Peel on the border of Limburg and the Baronie of Breda; the least fertile part of N. Brabant; sandy soil with agriculture and cattle-breeding; still many moors. Clearings since the 12th century by the Norbertijn monks (also known as Witheren) of Berne, Postel and Tongerlo. Developement of industry: linnen and wool; weaving mills in ‘s Hertogenbosch, Eindhoven, Helmond, Tilburg, Os, Geldrop from which the industrialization evolved.

Heeswijk
Gem. in N. Brabant aan de A en de beek de Leigraaf, ten O. van de Z. Willemsvaart, tussen ‘s Hertogenbosch en Veghel; 1700 inw. Heeswijk 800, Kameren 115, Zandkant 200 inw. Het kasteel in oude stijl hersteld. Bekend door ‘t verblijf van Lodewijk XIV in 1672; verdrag met Engeland. Bij het kasteel staat een zuil er herinnering. Ook Pichegru vestigde er zijn hoofkwartier, 1794. – Te Heeswijk de grote Abdij van Berne van de Norbertijnen of Witheren, begonnen in 1134 als een uithof van de Abdij van Berne bij Heusden, met een oud “Slotje” van 1546 en een nieuw gymnasium van 1938. Bijna de gehele bevolking R.K. Landbouw.
Heeswijk
Municipal in N. Brabant nearby the river A and the stream called Leigraaf, east of the Z.Willemsvaart, between ‘s Hertogenbosch and Veghel; 1700 inhabitants, Heeswijk 800, Kameren 115, Zandkant 200. The castle restored to it’s original design. Known by Louis XIV residing here in 1672; treaty with England. Nearby the castle a pillar reminds this event. Also Pichegru settled his headquarters in 1794. – In Heeswijk the grand Abbey of Berne near Heusden of the Norbertijn monks or Witheren, founded in 1134 as a seclusion of the Abbey of Berne near Heusden, with an ancient “Castle” of 1546 and a new gymnasium of 1938. Almost the entire population are Roman Catholics. Agriculture.

Bron: Van Goor’s Aardrijkskundig Woordenboek van Nederland
Samengesteld door K. ter Laan en anderen
‘s Gravenhage – 1942 – Batavia
G.B. van Goor Zonen’s Uitgeversmaatschappij N.V.

 

De gemeente Lierop omvatte in 1828 de volgende plaatsen

 • Achterbroek
 • Berkeindje
 • Bomen
 • Breekant
 • Heersel
 • Lierop
 • Otterdijk
 • Stipdonk
 • Winkelstraat

Uithof,
m. (…hoven), (hist.) bij een klooster horend, maar daarbuiten op het platteland gelegen hofstede, voorwerk, buitenpost.

Bron: Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal
Elfde, herziene druk
door prof.dr.G.Geerts en dr.H.Heestermans met mederwerking van dr.C.Kruyskamp

kaart-1827

Nouvelle Carte routiere des Pays Bas etc Rotterdam chez Arbon & Krap 1827

Kingdom of the Netherlands around 1830

Kingdom of the Netherlands around 1830 before the separation of Belgium and Luxemburg.

The declaration of Belgium took place in 1830

Click the image to get a detailed view. The original map was printed in color on silk. This map was folded and carried in a small carrying case shown below.

kaart-1827hoes

“Nouvelle CARTE ROUTIERE des PAYS BAS etc Rotterdam chez Arbon & Krap 1827”

 

 

 

 

 

 

 

Declaration of Belgium in 1830

belgium1

The creation of Belgium 1831-9

belgium2

Border of the German Confederation

Catholic and lib. opposition to the United Netherlands was the expression of confessional, historical, political, and economical differences in the state founded in 1815. Also, Belgium was under the tutelage of the Netherlands: Protestant educ. policies and introduction of Dutch as the official language.
1830 After petitions proved in vain, an uprising took place in Brussels; bombardment of Antwerp. A provisionary government and national assembly declared the independence of Belgium (November). The great European powers guaranteed autonomy and eternal neutrality (cf Switzerland) to the new state in the 1831 London Protocol. The British-French compromise candidate 1831-65 Prince Leopold I of Saxe-Coburg (41 years old) became king. He respected the Belgian Constitution (popular sovereignty, civil rights, a parl. system).
1831-2 Attack by the Netherlands. It was repelled with French help (fall of Antwerp). Partition of Luxemburg in the 1839 Treaty of London: the major part fell to Belgium. Limburg remained part Dutch. The Netherlands recognized Belgium.

Source: the Penguin ATLAS OF WORLD HISTORY volume two
copyright Penguin Books Ltd. 1978, 1995

 

Gemeente Archief Leiden

Bevolkingsregister 1890-1923

VERBERNE CORNELIA

6-8-1845

Texel

R.K.

 

x

Hogewoerd 97

 

Smit Gerard

8-10-1836

Texel

 

 

VERBERNE MARIA JOHANNA

9-5-1859

Amsterdam

R.K.

Bordeelhoudster

Vrouwenkerkhof 2

Notariële akten 1811-1842

VERBERNE MATTHYS

(Zoon van Henrina van Hazelburg (overleden))

Notaris A. Delfos Jr.

Dinther

Inhoud

Datum

No.

Fol.

Inventaris (erfgen.)

Verk.roerende goederen (erfgen.)

20-04-1812

01-10-1812

133

133

290 V.

747 V.

VERBERNE MATTHYS, Ouvrier(arbeider)

Notaris P. van Hemeren

Heeswijk

Inhoud

Datum

No.

Fol.

Mainlevée Procuratie

Verkoping van Certificaten (Proc.)

Rekening (erfge. van Ouvr.)

Rekening (Competeerd Erfportie)

07-09-1813

20-09-1813

11-08-1815

11-08-1815

158

158

160

160

595 V.

605 V.

401 V.

403 V.

VERBERNE MATTHYS (arbeider te Heeswijk)

Notaris P. Benezet

Inhoud

Datum

No.

Fol.

Rekening en verantwoording

27-04-1814

41

176

 

Leave a Reply