Erratum

[III]
Erratum
Na het afsluiten van dit verhaal is gebleken (i.v.m. het verschijnen van Texelse Geslachten II van de hand der HH Dr. M.D. Dijt en diens zoon Mr. J.S.M. Dijt) dat er enkele onjuistheden in het vorenstaande zijn geslopen. Het zijn de volgende:
Blz 12, 2e alinea: Hier staat vermeld dat Jan Pieters Verberne Jr loods van beroep was; uit Texelse Geslachten II is gebleken dat hij later kapitein is geworden. Hij werd de stamvader van de Helderse tak der familie.

Blz 14 bovenste regel: 1) Johanna moet gewijzigd worden in Johannes. Hij is overleden op 18-07-1803.
Id 3) Theunis ged 01-06-1805, is overleden 18-08-1805 i.p.v. 10-05-1810.
Id 4) Maria ged 29-07-1806 is overleden 10-05-1810 i.p.v. 18-08-1806.

janjacobs

Sale by Jan Jacobs Verberne of real-estate in North-Brabant due to his move to Texel island.

Click to enlarge
Verkoop Brabantse eigendommen door Jan Jacobs Verberne wegens verhuizing naar Texel.
(gedoopt/baptized 1695/96, † 27-01-1767 Den Burg)

Leave a Reply