History

flag_en History of the Texel family “Verberne”

hwj_verberne

H.W.J. Verberne

from Jacob Jansen Verberne (ca 1664 – ca 1714)

A lot of data for this “history”, especially from the 18th and 19th century was provided by Mr. Dr. M. Dijt from Haarlem to the writer of this document. H.W.J. Verberne. This gentleman was interested in the Verberne family since one of his four great-grandmothers was born “Verberne”, namely Helena Verberne (1811- 1837).
Writer expresses his thanks towards Mr. Dijt.

H.W.J. Verberne

July 1973

 

eierland

Texel and Eierland 17th & 18th century

Texel and Eierland 17th & 18th century
This map, combining multiple old maps gives an impression of the oddly shaped and limited space of the island in the 17th and 18th century. The scarecely populated areas are striking due to the absence of roads.


Deze kaart, samengesteld uit een aantal oude kaarten, geeft een indruk van de eigenaardige vorm en het beperkte oppervlak van het eiland in de 17e en 18e eeuw. De dun bevolkte gebieden vallen op door het ontbreken van wegen.

flag_nl Geschiedenis van het Texelse geslacht “Verberne”

vanaf Jacob Jansen Verberne (ca 1664 – ca 1714)

Veel gegevens voor deze “geschiedenis”, voornamelijk uit de 18-e en 19-e eeuw ontving schrijver van de heer Dr. M. Dijt te Haarlem. H.W.J. Verberne. Deze was (is) mede geïnteresseerd in het geslacht Verberne aangezien een van zijn vier overgrootmoeders een “Verberne” was, nl. Helena Verberne (1811- 1837).
Voor zijn inlichtingen is schr. de heer Dijt zeer erkentelijk.

H.W.J. Verberne

juli 1973

 

Overview – Overzicht

Jacob Jansen Verberne 1664/65 – 1713/14 & Maritie Verhees 1672 – 1731
Pieter Jacobs Verberne 1708 – 1751 & Antje Simons Ran 1716 – 1753
Jan Pieters Verberne 1739 – 1814 & Martje Cornelis Burger 1747 – 1791
Willem Jans Verberne 1773 – 1845 & Antje Teunis Smit 1778 – 1849
Pieter Willems Verberne 1807 – 1881 & Louise van Scharenberg 1813 – 1894
Antonius Petrus Verberne 1851 – 1928 & Maria van Kints 1857 – 1928
Louis Gerardus Josephus Verberne 1889 – 1956 & Maria Augusta Stapper 1890 – 1966

 

The name Verberne

Where does the name “Verberne” come from?

>>Next page>>

Leave a Reply