Joost Michiels Verberne (NL)


Jacob Jansen Verberne werd meermalen tezamen aangetroffen met een Joost Michiels Verberne,die wel in Lierop is gedoopt, nl. op 23-11-1672 als derde kind en eerste zoon van MichaĆ«lis Joste (Joost) Verberne (geb ca 1643) en Gerarda Gerardi van Goch (geb ca.1648). Schr meent zijn afstamming te hebben kunnen volgen tot ca 1580. Of Joost Michiels Verberne familie was van Jacob Jansen Verberne kon niet worden vastgesteld; het lijkt niet onmogelijk, want bij het eerste kind van het echtpaar Jacob Verberne – Verhees dat op Texel gedoopt werd was Joost Michiels Verberne peter, waarvoor dikwijls familieleden werden aangezocht.

Op 29-10-1704 kocht Joost Michiels Verberne een huis aan de Binnenburg te Den Burg voor f 290,= gulden. Na zijn dood werd dit verkocht – hij heeft er nooit in gewoond. Op 18-10-1713 kocht Joost Michiels Verberne (woonachtig te Lierop in de Meijerij van den Bosch) in Den Helder een huis, huisje en akkerland waar hij toen ging wonen: hij werd toen een dekenman genoemd (handelaar in dekens verm.). Op 19-10-1713 heeft hij het aan de stok met de justitie te Huisduinen: “Joost Verberne, tegenwoordig op dezen lande“, die hout van het terrein van een Jan Simons Voogd had gehaald (gegapt?). Op 30-11-1713 krijgt hij een aanmaning om het restant van f 200,= kooppenningen van een tuintje te betalen (rechterlijk archief te Huisduinen). Op 07-06-1710 (oudrechterlijk archief van Wieringen) had Joost Michiels Verberne moeilijkheden met het gerecht aldaar, omdat telkens als hij op het eiland Wieringen kwam voor koopmanschap, geen “armengeld” betaalde, wat hij blijkbaar wel behoorde te doen.

Joost Michielsz Verberne overlijdt eind april 1739 – dit blijkt uit de “Impost op het overlijden” van Den Helder: “Joost Verberne lijk f 3=0=0” (datum 30-04-1739) – hij was 67 jaar oud. Een van zijn erfgenamen, een Thomas Verberne uit Helmond, komt naar het Noorden om de erfenis te regelen en geeft aan Jan Jacobs Verberne (de oudste zoon van Jacob Jansen Verberne) volmacht namens alle overige erfgenamen. Zeer waarschijnlijk is Joost Michielsz V. altijd ongehuwd gebleven. Zoals reeds werd vermeld werkte Jacob Jansen Verberne veel (?) met Joost Michielsz Verberne samen: ze waren beide marskramer en zijn tezamen in Schagen en in 1710 samen op Wieringen gesignaleerd.”