Vanaf Jacob Jansen Verberne (ca 1664 – ca 1714)

Verwantschap Henricus Wilhelmus Johannes Verberne met Antonius Bernardus Verberne
hwj_verberne
H.W.J. Verberne

Veel gegevens voor deze “geschiedenis”, voornamelijk uit de 18-e en 19-e eeuw ontving schrijver van de heer Dr. M. Dijt te Haarlem. Deze was mede geïnteresseerd in het geslacht Verberne aangezien een van zijn vier overgrootmoeders een “Verberne” was, nl. Helena Verberne (1811- 1837).
Voor zijn inlichtingen is schr. de heer Dijt zeer erkentelijk.

H.W.J. Verberne

juli 1973

eierland
Texel en Eierland 17e & 18e eeuw

Texel en Eierland 17e & 18e eeuw
Deze kaart, samengesteld uit een aantal oude kaarten, geeft een indruk van de eigenaardige vorm en het beperkte oppervlak van het eiland in de 17e en 18e eeuw. De dun bevolkte gebieden vallen op door het ontbreken van wegen.

Overzicht

Jacob Jansen Verberne 1664/65 – 1713/14 & Maritie Verhees 1672 – 1731
Pieter Jacobs Verberne 1708 – 1751 & Antje Simons Ran 1716 – 1753
Jan Pieters Verberne 1739 – 1814 & Martje Cornelis Burger 1747 – 1791
Willem Jans Verberne 1773 – 1845 & Antje Teunis Smit 1778 – 1849
Pieter Willems Verberne 1807 – 1881 & Louise van Scharenberg 1813 – 1894
Antonius Petrus Verberne 1851 – 1928 & Maria van Kints 1857 – 1928
Louis Gerardus Josephus Verberne 1889 – 1956 & Maria Augusta Stapper 1890 – 1966

De naam Verberne

Waar komt de naam “Verberne” vandaan?